Funkcjonowanie komunikacji w czasie Świąt Wielkanocnych

MZKP Tarnowskie Góry (wzorem lat ubiegłych) nie wprowadza ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji w czasie Świat Wielkanocnych. Autobusy kursować będą zgodnie z rozkładami zamieszczonymi na tablicach przystankowych wg następującego kalendarza rozkładowego:  
28.03 (Wielki Czwartek) - wg rozkładów na dzień roboczy bez nauki szkolnej,
29.03 (Wielki Piątek) - wg rozkładów na dzień roboczy bez nauki szkolnej,
30.03 (Wielka Sobota) - wg rozkładów obowiązujących w soboty,
31.03 (Wielkanoc Zmartwychwstania Pańskiego) - wg rozkładów na niedziele i św. bez obsługi centrów handl.
01.04 (Poniedziałek Wielkanocny) - wg rozkładów na niedziele i św. bez obsługi centrów handl.
02.04 (wtorek) - wg rozkładów na dzień roboczy bez nauki szkolnej, 

26.03.2013 Funkcjonowanie komunikacji w czasie akcji protestacyjnej.

Informujemy, że 26.03.2013r tj. w dniu, w którym na wezwanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego będą podejmowane na Śląsku akcje protestacyjne, komunikacja organizowana przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach będzie funkcjonowała zgodnie z planowymi rozkładami jazdy (również linie KZK GOP nr-y: 80, 735, 288), za wyjątkiem kursów na liniach 19, 64, 129, 179, 820 realizowanych w godz. od 3.15 do 4.30, które zostaną zawieszone, oraz pierwszych kursów na liniach 5, 17, 19, 87, 94, 738, które mogą być opóźnione o około 15 minut.
W związku z możliwością podejmowania przez poszczególne zakłady pracy różnych form protestu (jak np. blokowanie przejść dla pieszych), zakłócenia w realizacji rozkładów mogą wystąpić aż do godziny 11.00.

Szczegółowy wykaz kursów zawieszonych lub opóźnionych do obejrzenia w tym miejscu.

Przepraszamy pasażerów za utrudnienia i niedogodności w korzystaniu z naszych usług.

18.03.2013 Zmiana rozkładu jazdy linii 179.

Z dniem 18.03.2013r. ulega zmianie rozkład jazdy linii nr 179 w dni robocze, w którym przyspiesza się odjazd autobusu z przystanku „Świerklaniec Park” z godz. 4.35 na godz. 4.27. Celem zmiany jest usprawnienie połączenia przesiadkowego na linię nr 625.

16.03.2013 Zmiana rozkładu jazdy linii 780.

Przekazujemy do realizacji z dniem 16.03.2013r nowy rozkład jazdy linii 780 obowiązujący w dni wolne od pracy, w którym na wniosek Rady Dzielnicy Strzybnica zmieniono trasę autobusu w kursie o godzinie 6.18 ze Świerklańca do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Reptach Śląskich, kierując go od przystanku „Tarnowskie Góry Centrum Handlowe Gwarek” na podstawową trasę przez Strzybnicę i Opatowice, z równoczesnym przyspieszeniem odjazdu na godzinę 6.12. Czas przyjazdu na przystanek końcowy w ww. kursie został zachowany.

11.03.2013 Zmiana rozkładu jazdy linii 152.

Od 11.03.2013r obowiązywać będą nowe rozkłady jazdy autobusów linii 152, w których dokonano niewielkich korekt czasów odjazdów oraz wprowadzono w trzech kursach obsługę przystanków "Pyskowice Wojska Polskiego" i "Pyskowice Chopina". Zmiany zostały wprowadzone na podstawie zgłaszanych wniosków pasażerów, w uzgodnieniu z władzami gminy Wielowieś.

01.03.2013 Zmiana rozkładu jazdy linii 269.

Informujemy, że od 1 marca br. nastąpi zmiana sobotniego rozkładu jazdy autobusów linii 269. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie organizatora tej linii - KZK GOP Katowice.

18.02.2013 Zmiana rozkładu jazdy linii 64 i 134.

Z dniem 18.02.2013r. na wniosek pasażerów wprowadza się, do realizacji na okres próbny (około 1 miesiąca) nowe rozkłady jazdy autobusów linii nr 64 i 134 obowiązujące w dni robocze, w których dokonano korekty czasów odjazdu w godzinach południowych.

11.02.2013 Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 152.

Przekazujemy do realizacji od 11.02.2013r nowy rozkład jazdy minibusu linii nr 152 obowiązujący w dni robocze bez nauki szkolnej, w którym na wniosek pasażerów przyspieszono odjazd z Pyskowic z godziny 16.47 na godzinę 16.24.

01.02.2013 Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 78.

Z dniem 1.02.2013r. ulega likwidacji, kurs linii nr 78 z odjazdem z przystanku „Strzybnica Stacja Benzynowa” o godz. 5.04. W zamian uruchamia się kursy o godz. 5.28 z przystanku „Lasowice Osiedle” (ulicą Starą) do dworca autobusowego w Tarnowskich Górach oraz o godz. 15.49 z przystanku „Strzybnica Stacja Benzynowa” do „Lasowic Osiedla” z przyjazdem na ten przystanek o godz. 16.16.

Funkcjonowanie komunikacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

- komunikat ogólny
- komunikat szczegółowy

01.12.2012 Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii 158.

Z dniem 01.12.2012r. w uzgodnieniu z KZK GOP Katowice, przyspiesza się o 12 min. odjazd autobusu linii nr 158 w dni robocze w kursie o godz. 4.19 z Tarnowskich Gór do Rokitnicy Pętli. Zmiana rozkładowa umożliwi wnioskującej grupie pasażerów przesiadkę na przystanku Helenka Kościół na autobus linii 57 odjeżdżający w kierunku Gliwic.

III Etap budowy dworca w Tarnowskich Górach - zmiana organizacji ruchu

W związku z zamknięciem przejazdu ulicą Częstochowską, z dniem 3 grudnia 2012r nastąpi zmiana lokalizacji przystanków autobusowych oraz wprowadzone zostaną nowe zasady ruchu autobusów w rejonie dworca, które zostały przedstawione w załączonych dokumentach.
- Tekstowy opis zmian
- Mapka sytuacyjna etap III a
- Mapka sytuacyjna etap III b

01.11.2012 Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii 152 i 737.

Z dniem 1.11.2012r wprowadza się nowe rozkłady jazdy autobusów linii 152 i 737, w których dopasowano wybrane czasy odjazdów do potrzeb mieszkańców gminy Wielowieś oraz wprowadzono do obsługi linii 152 tabor o zwiększonej pojemności.

01.11.2012 Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii 5 i 17.

Informujemy, że od dnia 01.11.2012r ulegają zmianie rozkłady jazdy linii nr 5 i 17 obowiązujące w dni robocze i wolne od pracy, które polegają na:
- wprowadzeniu taboru przegubowego do realizacji zadania 3 linii nr 5 w dni robocze oraz poprawie koordynacji odjazdów autobusów tej linii w dni wolne od pracy z linią nr 17 na przystanku „Świerklaniec Park”,
- wprowadzeniu w rozkład linii nr 17 obowiązujący w dni wolne od pracy 4 min. postoju na przystanku „Świerklaniec Park”, umożliwiającego przesiadki krzyżowe pomiędzy liniami 5 i 17.
- zmianie przebiegu trasy, w 8 parach kursów, linii 17 w dni wolne od pracy, w których trasę dojazdu do przystanku końcowego w Siedliskach wyznaczono drogą nr 913 (zamiast obecnie wykorzystywanej ul.Transportowej) wraz z włączeniem do obsługi przystanków: Nowa Wieś Skrzyżowanie i Mierzęcice Osiedle.

Funkcjonowanie komunikacji w okresie święta Wszystkich Świętych.

W dniach od 1.11.2012r. do 4.11.2012r. komunikacja autobusowa wykonywana na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry funkcjonować będzie w następujący sposób :
• w dniu 1.11.2012 r. (Wszystkich Świętych) autobusy będą kursować wg rozkładów jazdy obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych;
• w dniu 2.11.2012 r. (piątek) autobusy kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze;
• w dniu 3.11.2012 r. (sobota) autobusy kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących na soboty;
• w dniu 4.11.2012 r. (niedziela) autobusy kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących na niedziele i święta.

01.10.2012r Zawieszenie kursowania linii 734

Informujemy, że od 01.10.2012r KZK GOP w Katowicach zawiesza kursowanie autobusów linii 734.

11.09.2012r Korekta rozkładu jazdy minibusów linii nr 152

Z dniem 11.09.2012r. na wniosek władz gminy Wielowieś wprowadza się zmianę w rozkładzie jazdy linii nr 152 na dni robocze polegającą na skróceniu trasy kursu z Pyskowic o godzinie 20.33 do przystanku „Wielowieś Ośrodek Zdrowia” (bez obsługi Błażejowic, Wiśnicze, Świbia, Radoni, Radunia), skąd o godzinie 21.02 minibus wykona kurs powrotny do Pyskowic.
O godzinie 21.30 minibus linii nr 152 zrealizuje dodatkowy, ostatni kurs z Pyskowic „Wielowsi Ośrodek Zdrowia” z obsługą ww. sołectw gminy Wielowsi.

01.09.2012r Zmiana rozkładu jazdy minibusów linii nr 152

W związku ze zmianami rozkładów jazdy autobusów PKS Gliwice oraz zawieszeniem wybranych połączeń przez tego przewoźnika, MZKP Tarnowskie Góry przekazuje do realizacji od 01.09.2012r uzgodniony z władzami Gminy Wielowieś nowy rozkład jazdy minibusów linii 152, rozszerzony w stosunku do obowiązującego o dodatkowe połączenia tej gminy z Pyskowicami. Szczegółowy rozkład tabelaryczny zamieszczamy poniżej.
Rozkład tabelaryczny linii 152 i 737

7,8,9.09.2012 - GWARKI 2012

Komunikat MZKP o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji w czasie imprezy regionalnej GWARKI 2012

15.08.2012r Święto Wniebowzięcia

Informujemy, że w okresie 13.08 - 17.08.2012r komunikacja miejska MZKP funkcjonować będzie zgodnie z następującym porządkiem:
- w dniach 13,14.08.2012r wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze.
- w dniu 15.08.2012r. (Święto Wniebowzięcia NMP) wg rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta bez obsługi centrów handlowych.
- w dniach 16 i 17.08.2012r. (czwartek i piątek) autobusy kursować będą według rozkładów jazdy na soboty (linia nr 129 obsługiwana będzie taborem przegubowym). Odstępstwem od tej reguły będą linie: 17, 80, 179, 180, 225, 246, 288, 625 i 738 , które kursować będą wg rozkładów jazdy na dni robocze

01.08.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii 670

Z związku z niewielkim zainteresowaniem przewozami, z dniem 1.08.2012r ulega zawieszeniu w dni robocze oraz niedziele i święta jedna para kursów autobusu linii 670 w połączeniach z dworca autobusowego w Tarnowskich Górach do Centrum Handlowo - Magazynowego "Gwarek" w Strzybnicy.

II Etap budowy dworca w Tarnowskich Górach - zmiana organizacji ruchu cd.

Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu przesunięto na 9 lub 10 lipca br.

09.07.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii 87.

W celu umożliwienia przesiadki na autobus linii nr 820, odjeżdżający w dni robocze z dworca autobusowego w Tarnowskich Górach o godz. 4.42 w kierunku Katowic, przyspiesza się z dniem 9.07.2012r. wyjazd na trasę autobusu linii nr 87 z przystanku „Świerklaniec Zajezdnia” z godz. 4.14 na godz. 4.11 z przyjazdem na dworzec w Tarnowskich Górach o godz. 4.40

01.07.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii 87,145, uruchomienie 87BIS.

W związku z utrudnieniami w ruchu autobusów związanymi z budową sieci kanalizacyjnej w Bibieli, od dnia 1.07.2012r. wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w tym rejonie :
1. Trasa linii nr 87 i 145 w kursach do Bibieli zostaje zakończona na pętli autobusowej w Żyglinie (gdzie zostanie zrealizowany również dodatkowy, wynikający z tego faktu postój). Obowiązujące czasy odjazdów na pozostałej trasie pozostają niezmienione. Zachowuje się także godziny odjazdu autobusów w kursach wyjazdowych i zjazdowych ze Świerklańca do Żyglina (i odwrotnie) zamiast dotychczasowych do Bibieli.
2. Do obsługi trasy : Bibiela Pętla – Brynica – Ostrożnica – Żyglin Kościół we wszystkich dotychczas obsługiwanych przez linie nr 87 i 145 kursach dysponuje się autobus o zmniejszonych gabarytach oznaczony numerem 87 BIS realizujący przewozy w systemie przesiadkowym.Wyjątek stanowi kurs autobusu linii nr 87 z odjazdem z Bibieli Pętli o godzinie 5.01, który z braku możliwości rozkładowych nie zostanie zastąpiony odpowiadającym mu kursem linii nr 87 BIS.
Kierowcom autobusów linii nr 87, 145 i 87 BIS wyznacza się 10-min. limit oczekiwania na przyjazd autobusu w odpowiadających sobie kursach przesiadkowych. W razie braku możliwości realizacji tego założenia dopuszczamy sytuację, w której autobus linii nr 87 BIS dojeżdżać będzie tylko do początkowych zabudowań w Bibieli. W przypadku tej ewentualności dyspozycja zostanie przekazana odrębnym pismem i poprzedzona komunikatem na przystankowych tablicach rozkładowych w tym sołectwie.
Przewidywany termin zakończenia robót określono na 31.08.2012r. Bilety skasowane w autobusie jednej z wymienionych linii autobusowych tj. 87, 145 i 87 BIS zachowują ważność na całej trasie objętej systemem przesiadkowym.

01.07.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii 152.

Informujemy, że od 1.07.2012r. obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy autobusu linii nr 152 na dni robocze bez nauki szkolnej, w którym na wniosek Urzędu Gminy Wielowieś dodano jedną parę kursów do Pyskowic z przyjazdem do tego miasta o godzinie 9.34 i odjazdem powrotnym o godzinie 10.16.

01.07.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii 17.

Realizując wniosek mieszkańców Pyrzowic, w uzgodnieniu z władzami gmin Ożarowice i Mierzęcice zmienia się z dniem 1.07.2012r. rozkład jazdy linii nr 17 obowiązujący w dni wolne od pracy poprzez skierowanie autobusów tej linii, w większości kursów, na trasę przebiegającą od przystanku „Celiny Skrzyżowanie” ul. Wolności, obwodnicą lotniska i ul. Transportową do przystanku końcowego na pętli w Siedliskach. Czasy odjazdów autobusów na pozostałym odcinku trasy nie ulegają zmianie.

01.07.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii 53.

Na wniosek KZK GOP w Katowicach z dniem 1.07.2012r. ulega przyspieszeniu z godz. 4.51 na 4.41 odjazd autobusu linii nr 53 z „Sączowa Kościoła” w dni robocze. Celem korekty jest koordynacja rozkładów jazdy linii nr 53 i 700 w połączeniu przesiadkowym o godz. 4.56 na przystanku „Dobieszowice Skrzyżowanie” w kierunku Bytomia.

Funkcjonowanie komunikacji MZKP w wakcaje.

Przypomina się, że od dnia 1.07.2012r. do 31.08.2012r. autobusy linii nr 64, 85, 103, 129, 152, 153, 191, 646 i 780 kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze bez nauki szkolnej. Równocześnie zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii nr 712, 717, 736, 737, 743 i 791 oraz 739 (tylko rozkład obowiązujący w dni robocze szkolne).
W związku ze spodziewanym zwiększeniem liczby podróżnych dojeżdżających w rejon Zalewu Chechło, od 01.07.2012r. do 31.08.2012r. zlecamy obsługę linii nr 87 autobusami przegubowymi z wyjątkiem wczesno rannych kursów wozu drugiego w dni wolne od pracy od godziny 4.14 do godziny 5.26, które obsługiwane będą tak jak dotychczas taborem średniopojemnym.
W uzgodnieniu z KZK GOP w Katowicach do realizacji zadań wozu 2 linii nr 94 w okresie od 1.07.2012r. do 31.08.2012r. wyznacza się tabor średniopojemny zamiast przegubowego.

II Etap budowy dworca w Tarnowskich Górach - zmiana organizacji ruchu

W związku z przewidywanym na 30.06.2012r terminem rozpoczęcia II etapu budowy dworca autobusowego w Tarnowskich Górach, przedstawiamy, informację o zmienionych zasadach funkcjonowania komunikacji.

Tekstowy opis zmian
Mapka sytuacyjna ogólna
Mapka sytuacyjna szczegółowa

Święto Zesłania Ducha Świętego, Święto Bożego Ciała

Informujemy, że w dniu 27.05.2012r, na który przypada Święto Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) jest dniem ustawowo wolnym od handlu i w związku z tym przystanki przy centrach handlowych nie będą obsługiwane. Jednocześnie przypominamy, że w dniu 7.06.2012r. (Boże Ciało) obowiązuje rozkład jazdy na niedziele i święta bez obsługi centrów handlowych a w dniu 8.06.2012r. rozkład jazdy na soboty (linia nr 129 obsługiwana będzie taborem przegubowym). Odstępstwem od tej reguły będą linie autobusowe nr 80, 288 oraz 738 (informację dotyczącą linii 738 dodano w dniu 5.06.2012r), które w dniu 8.06.2012r. kursować będą według rozkładów jazdy ważnych na dni robocze.

14.05.2012r Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii 87.

W celu poprawy koordynacji połączeń przesiadkowych pomiędzy liniami 87 i 83 z dniem 14.05.2012r. wprowadza się na wniosek pasażerów zmianę rozkładu jazdy autobusu linii nr 87 w dni robocze polegającą na przyspieszeniu wyjazdu autobusu z bazy w Świerklańcu z godziny 4.21 na 4.14 z przyjazdem do Tarnowskich Gór Dworca o godzinie 4.43 oraz opóźnieniu kursu z Tarnowskich Gór Dworca z godziny 15.40 na 15.45 z przyjazdem do bazy w Świerklańcu o godzinie 16.39.

Funkcjonowanie komunikacji MZKP w miesiącach IV, V, VI br.

Tekst komunikatu

01.04.2012r Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii 225 i 625.

Z dniem 1.04.2012r. na wniosek władz gminy Mierzęcice wprowadza się nowe rozkłady jazdy linii nr 225 i 625 obowiązujące w dni robocze, w których w związku z niewielką frekwencją pasażerów ulegają likwidacji niektóre kursy, m.in. o godzinie 4.53 z „Zendka Szkoły” do „Mierzęcic Magazynów” oraz 2 pary kursów autobusu linii nr 625 do przystanku „Przeczyce Przystań”. Ponadto dokonano zmiany trasy przejazdu i czasu odjazdu autobusu linii nr 625 w kursie o godzinie 12.52 z „Mierzęcic Magazynów” poprzez skierowanie go od przystanku „Sadowie OSP” w ul.ul. Bankową, Wolności i 21 Stycznia z jednoczesnym przyspieszeniem wyjazdu o 4 min. Na przystanku „Przeczyce Przystań” autobus włączy się w planowy rozkład jazdy.

31.03.2012r Zawieszenie w dni wolne od pracy kursowania autob. linii 738.

Informujemy, że od 31.03.2012r, z uwagi na niewielkie wykorzystanie kursów, zawiesza się kursowanie w dni wolne od pracy autobusów linii nr 738

27.03.2012r. Przesunięcie przystanku "Bobrowniki Radzionkowska"

Informujemy, że w związku z kontynuacją prac przy budowie kanalizacji w ciągu ulicy Radzionkowskiej w Bobrownikach Śląskich od godziny 9.00 dnia 27.03.2012r. ulegnie przesunięciu o około 100m przystanek „Bobrowniki Śl. Radzionkowska” obowiązujący dla autobusów jadących w kierunku Radzionkowa.

19.03.2012r Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii nr 19.

W uzgodnieniu z KZK GOP Katowice z dniem 19.03.2012r. ulega opóźnieniu o 4 min. odjazd autobusu linii nr 19 o godzinie 22.20 w dni robocze z dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Wprowadzenie ww. zmiany rozkładowej umożliwi pasażerom wracającym z pracy po godzinie 22.00 skorzystanie z możliwości „przesiadki” z innych linii autobusowych. Przesunięcie odjazdu nie spowoduje zerwania połączenia przesiadkowego z linią 830 na dworcu autobusowym w Bytomiu.

Tarnowskie Góry - zamknięcie ul. Wyspiańskiego

Informujemy, że w związku z zamknięciem ulicy Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach (budowa kanalizacji) od 12.03.2012r. autobusy linii nr : 64, 153, 614, 739, 791 zostają skierowane na trasę objazdową przebiegającą od dworca autobusowego ul.ul. Pokoju, Piłsudskiego, Bytomską (z obsługą przystanku "Tarnowskie Góry Bytomska"), Legionów i Wyszyńskiego, gdzie włączą się w planowe rozkłady jazdy.
Zmiana tras skutkuje wyłączeniem z obsługi przez ww. linie przystanku „Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich”.

01.03.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii nr 739

Informujemy, że z dniem 1.03.2012r. na wniosek Urzędu Gminy w Zbrosławicach ulegnie wydłużeniu do Kamieńca trasa autobusu linii nr 739 w kursie o godzinie 5.21 z Tarnowskich Gór w dni wolne od pracy (obecnie autobus kończy kurs w Księżym Lesie).
Powyższa zmiana rozkładowa powoduje równocześnie konieczność zmiany trasy i opóźnienie o 14 min. odjazdu tego autobusu w kursie powrotnym do Tarnowskich Gór.

01.03.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii nr 269

Informujemy, że z dniem 01.03.2012r KZK GOP w Katowicach dokona zmiany rozkładu jazdy autobusów linii 269. Prosimy o zapoznanie się z nowymi czasami odjazdów autobusów tej linii (tablice przystankowe, rozkład internetowy).

01.03.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii nr 739

Informujemy, że z dniem 1.03.2012r. na wniosek Urzędu Gminy w Zbrosławicach ulegnie wydłużeniu do Kamieńca trasa autobusu linii nr 739 w kursie o godzinie 5.21 z Tarnowskich Gór w dni wolne od pracy (obecnie autobus kończy kurs w Księżym Lesie).
Powyższa zmiana rozkładowa powoduje równocześnie konieczność zmiany trasy i opóźnienie o 14 min. odjazdu tego autobusu w kursie powrotnym do Tarnowskich Gór.

16.02.2012r Zamknięcie ul. Dworcowej w Wieszowie

W związku z awaryjnym, całkowitym zamknięciem dla ruchu kołowego ulicy Dworcowej w Wieszowie, autobusy linii 132, 134 i 184 w dniu 16.02.2011r nie będą obsługiwać przystanków „Wieszowa Dworcowa” i „Wieszowa Dworzec PKP”.
Linia 132. Po obsłużeniu przystanku Wieszowa Kościół autobus wykona nawrót na poszerzonym skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i DK 94 , gdzie zrealizuje również przerwę postojową.
Linia 134 Po nawrocie na skrzyżowaniu jw. autobus podjedzie do przystanku „Wieszowa Skrzyżowanie” obowiązującego w kierunku Zbrosławic, gdzie po odczekaniu rozkładowej przerwy włączy się w planowy rozkład jazdy
Linia 184 Autobus zrealizuje zadania przewozowe bez wjazdu w ul. Dworcową a różnicę czasu jaka wystąpi wyrówna na przystanku. „Boniowice Konary”, zarówno w kursach do Pyskowic jak i powrotnych.
Linie 712 i 739 Autobusy będą kursowały planowo

13.02.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii nr 129

Na wniosek Urzędu Gminy Krupski Młyn wprowadza się do realizacji od dnia 13.02.2012r. nowy rozkład jazdy linii nr 129 na dni robocze. W nowym rozkładzie jazdy wydłużeniu do pętli „Krupski Młyn Słoneczna” ulega trasa kursu o godzinie 4.39 z Tarnowskich Gór, natomiast z kursu powrotnego o godzinie 5.46 wycofuje się obsługę przystanków „Krupski Młyn Nitroerg” i „Krupski Młyn Urząd Gminy” z równoczesnym opóźnieniem odjazdu o 3 minuty.

30.01.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii nr 152

Informujemy, że od dnia 30.01.2012r. na wniosek władz Gminy Wielowieś wprowadza się do realizacji nowy rozkład jazdy mikrobusu linii nr 152 na dni robocze bez nauki szkolnej.
W nowym rozkładzie dodano 3 pary kursów do Pyskowic z przyjazdem do tego miasta o godzinie : 12.09, 13.36, 15.28 oraz odjazdami do Wielowsi o godzinie : 12.13, 13.53 i 16.47.
Dobór czasów odjazdu mikrobusu tej linii został dopasowany do odpowiednich przyjazdów i odjazdów autobusu linii nr 677.

Przywrócenie planowej obsługi przystanków w Wieszowie

Z dniem 19.01.2012r od godziny 10.00 przywraca się obsługę przystanku „Wieszowa Droga do Górnik” przez autobusy linii: 14, 57, 80, 83, 112 i 617 z wjazdem do nowych zatok przystankowych zlokalizowanych na ul. Witosa (DK nr 78) w Wieszowie. Tym samym przestają obowiązywać zastępcze przystanki usytuowane na ul.Tarnogórskiej i ul.Krakowskiej.
Równocześnie, na wniosek władz gminy Zbrosławice dwa stanowiska przystankowe (słupki) przy ul.Witosa zostają przemianowane na „Wieszowa Waldhof” – nazewnictwo wywodzące się z tradycyjnego i funkcjonującego do tej pory określenia rejonu nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu DK 78 i DK 94, a dwa słupki przy ul.Bytomskiej stanowić będą odrębny przystanek „Wieszowa Stacja Paliw”.
Informujemy ponadto o zmianie nazwy przystanku z dotychczasowej „Wieszowa Poczta” na „Wieszowa Szkoła”.
Użycie nowych nazw przystanków będzie następowało sukcesywnie wraz z wdrażaniem nowych rozkładów jazdy oraz wymianą tablic przystankowych.

23.01.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii 87

W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu w rejonie dworca autobusowego w Tarnowskich Górach skutkującej wydłużeniem czasu dojścia do niektórych stanowisk przystankowych, od 23.01.2012r ulega zmianie rozkład jazdy linii 87 na dni robocze. W nowym rozkładzie jazdy przyspieszony o 5 min został odjazd autobusu z Żyglina do Tarnowskich Gór z godz. 6.00 na godz. 5.55 Powyższa zmiana umożliwi pasażerom tego kursu kontynuowanie podróży w połączeniu przesiadkowym z linią 134 do Starych Tarnowic.

01.01.2012r Zmiana rozkładu jazdy linii 87

W celu poprawy koordynacji połączeń przesiadkowych pomiędzy liniami 87 i 820 z dniem 1.01.2012r. wprowadza się na wniosek pasażera zmianę rozkładu jazdy autobusu linii nr 87 w dni robocze polegającą na :
- przyspieszeniu wozu 1 z bazy w Świerklańcu z godziny 4.48 na 4.44 oraz kolejnego kursu z Bibieli z godziny 5.05 na 5.01 z przyjazdem do Tarnowskich Gór Dworca o godzinie 5.40
- opóźnieniu kursu z Tarnowskich Gór z godziny 16.00 na 16.10 oraz następnego kursu z Żyglina z godziny 16.20 na 16.30

ZAMKNIĘCIE DWORCA AUTOBUSOWEGO w Tarnowskich Górach.

Informujemy, że od dnia 19.12.2011r nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu placu dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Zastępcze stanowiska przystankowe znajdują się na ulicy Częstochowskiej oraz łączniku tej ulicy z ul. Pokoju. Prosimy o zapoznanie się z nowym przydziałem numerów linii do poszczególnych stanowisk przystankowych.

Tekst komunikatu
Mapka sytuacyjna

Funkcjonowanie komunikacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia


Informacja ogólna
Szczegółowy wykaz odjazdów na poszczególnych liniach

Zmiana organizacji ruchu autobusów
w rejonie dworca w Tarnowskich Górach

W związku z koniecznością wprowadzenia nowej organizacji ruchu obowiązującej w czasie budowy dworca autobusowego przedstawiamy lokalizację zastępczych stanowisk autobusowych wraz z nowym podziałem linii. Termin wprowadzenia zmian zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Tekst komunikatu
Mapka sytuacyjna

11.11.2011r Zmiana rozkładu jazdy linii 738

Na wniosek pasażerów z dniem 11.11.2011r ulega przyspieszeniu z godz. 17.10 na godz. 17.00 odjazd autobusu linii 738 z Siewierza w dni wolne od pracy.

01.11.2011r Zmiana rozkładu jazdy linii 743

Informujemy, że od 1.11.2011r ulega zmianie rozkład jazdy linii 743.
W nowym rozkładzie jazdy uwzględnione zostały wnioski Urzędu Gminy Tworóg dotyczące opóźnienia kursu o godz. 12.38 z Boruszowic Hanuska, który przesunięty został na godz. 12.58 (obsługa przystanku przy szkole w Tworogu o godz. 13.07) oraz zmiany trasy kursu o godz. 7.40 z Tworoga, w którym mikrobus po obsłużeniu przystanku w Brynku został skierowany bezpośrednio do Boruszowic, gdzie zakończy kurs przy szkole podstawowej o godz. 7.53.

Nowy przystanek autobusowy w Krupskim Młynie

Z dniem 21.10.2011r uruchamia się nowy przystanek autobusowy - na żądanie zlokalizowany przy ul. Tarnogórskiej w Krupskim Młynie na wysokości cmentarza.

Funkcjonowanie komunikacji w listopadzie 2011r.

W związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2011r. komunikacja autobusowa wykonywana na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry funkcjonować będzie w następujący sposób :

• w dniu 1.11.2011r. (Wszystkich Świętych) i 11.11.2011r. (Święto Niepodległości) wg rozkładów jazdy obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych;

w dniu 31.10.2011r. (poniedziałek) autobusy kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w SOBOTY.

Dodatkowo informujemy, że linie KZK GOP Katowice w dniach 30,31.10.20011r oraz 1.11.2011r. kursować będą według sobotnich rozkładów jazdy z wyjątkami:
• linie nr 80 i 288 w dniu 31.10.2011r. kursować będą wg rozkładu obowiązującego na dni robocze szkolne;
• linia nr 288 w dniu 1.11.2011r. kursować będzie wg rozkładu jazdy na dni robocze ale tylko w godzinach od 9.00 do 17.00.

17.10.2011r. Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii 78.

Z dniem 17.10.2011r. na wniosek pasażerów dojeżdżających na godzinę 7.00 do miejsc pracy zlokalizowanych w Strzybnicy ulega przyspieszeniu z godziny 6.35 na godzinę 6.25 odjazd autobusu linii nr 78 z dworca w Tarnowskich Górach.

01.10.2011r. Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 85

Na wniosek Urzędu Gminy Bobrowniki w porozumieniu z KZK GOP Katowice z dniem 01.10.2011r opóźnia się z godziny 14.55 na godzinę 15.03 w dni robocze odjazd autobusu linii nr 85 w kursie z Pyrzowic Lotniska w kierunku Bytomia.

01.10.2011r. Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 53

Informujemy, że 01.10.2011r na wniosek KZK GOP w Katowicach nastąpi zmiana rozkładu jazdy autobusów linii nr 53, w którym zostały uwzględnione kolejne wnioski mieszkańców gmin członkowskich tego Związku.
W nowym rozkładzie jazdy dokonano zmiany czasów odjazdów wybranych kursów pod kątem lepszej koordynacji połączeń przesiadkowych z innymi liniami oraz dopasowaniem ich do potrzeb pasażerów w dojazdach do i z miejsc pracy.

01.10.2011r. Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 173

Z dniem 01.10.2011r ulega zmianie rozkład jazdy autobusów linii 173, w którym w celu skoordynowania połączenia przesiadkowego z linią 614 na przystanku „Lasowice Osiedle” opóźnieniu o 8 min. ulegają odjazdy: z „Tarnowskich Gór Dworca” z godziny 22.20 na godz. 22.28 oraz z „Bytomia Dworca” z godz. 23.13 na 23.21.

26.09.2011r. Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 179

Z dniem 26.09.2011r na wniosek Urzędu Gminy w Ożarowicach wprowadza się nowy rozkład jazdy dla linii nr 179 na dni robocze, w którym ulega zmianie trasa autobusu odjeżdżającego z Tarnowskich Gór o godz. 16.19 poprzez skierowanie go do obsługi Strąkowa z równoczesnym opóźnieniem kursu powrotnego z przystanku „Zadzień Pętla” z godz. 17.21 na godz. 17.35

09.09.2011r. TARNOGÓRSKIE GWARKI 2011r

Informujemy, że w obchodzone w bieżącym roku "Gwarki Śląskie 2011r." autobusy wszystkich linii kursować będą w dniach 09.09.2011r. (piątek) oraz 10 i 11.09.2011r. (sobota i niedziela) wg obowiązujących w te dni rozkładów jazdy bez uruchamiania kursów dodatkowych.
Do rozładowania ewentualnych większych potoków pasażerskich dyspozytor w Tarnowskich Górach będzie miał do dyspozycji w godzinach 18:00 – 1:00 w dniu 09.09.2011r. (piątek) 2 autobusy oraz w dniach 10.09.2011r. i 11.09.2011r. (sobota i niedziela) 3 autobusy rezerwy.
W dniu 11.09.2011r. (niedziela) w godzinach 11.15 – 13.15 tj. w czasie przemarszu pochodu historycznego z okazji „Gwarków Śląskich 2011r.” w Tarnowskich Górach obowiązywać będą następujące objazdy dla linii autobusowych obsługujących to miasto:

  1. Autobusy z kierunku Bytomia (linie nr: 19, 94, 158, 734 i 820) wjeżdżać będą na Osadę Jana (wjazd przed przystankiem), gdzie po obsłużeniu przystanku „Os.Jana Pawilon” skierują się w ul. Słoneczników. Zakończenie kursu oraz przerwa postojowa będzie miała miejsce na przystanku „Osada Jana Słoneczników”
  2. Autobusy linii nr: 64, 80, 83, 134, 191 i 614 od ul. Gliwickiej i Wyszyńskiego pojadą do Dworca Autobusowego i odwrotnie ul. ul. Wyspiańskiego, Opolską, Powstańców Śl. i Styczyńskiego z obsługą przystanku „Tarn.Góry Powstańców Śl.” z ewentualnym chwilowym odczekaniem na ul. Wyspiańskiego względnie Powstańców Śl. w trakcie przemarszu „Pochodu”
  3. Autobusy w kierunku Świerklańca (linie nr: 5, 179 i 780) od przystanku „Tarn.Góry Dworzec Autobusowy ” pojadą ul. ul. Częstochowską, Lasowicką i Hutniczą. W kierunku do Dworca Autobusowego autobusy tych linii kursować będą przez Lasowice ul.ul. Obwodnicą, Lasowicką, Częstochowską i Pokoju z obsługą wszystkich przystanków.
  4. Autobusy linii nr: 1, 129, 180 i 780 z uwagi na brak możliwości objazdu zmuszone będą odczekać na ul. Opolskiej względnie ul. Powstańców Śl. na przejście pochodu. Linia nr 1 w tym czasie nie będzie dojeżdżać do Os.Jana.

01.09.2011r. Rondo im. "Ranoszka" - zmiana tras objazdowych autobusów>

Informujemy, że w związku z zakończeniem sezonu urlopowego oraz wakacji, w uzgodnieniu z władzami Tarnowskich Gór od 01.09.2011r. ulega zmianie trasa objazdu wprowadzona dla linii nr: 173, 179, 246, 283, 646, 738, 780.
Autobusy tych linii wyjeżdżające z dworca autobusowego w kierunku Lasowic z ulicy Częstochowskiej skierowane zostaną ulicami Lasowicką i Hutniczą do ulicy Nakielskiej, gdzie włączą się w planową trasę (jak obecna trasa objazdowa dla autobusów linii nr 5 i 192).
Tym samym przywraca się obsługę przystanków „Tarnowskie Góry Stara”, „Tarnowskie Góry Obwodnica”, „Lasowice Osiedle” przez wszystkie linie autobusowe.
Spodziewany termin zakończenia prac przy przebudowie kanalizacji na rondzie im. „Ranoszka” określony został na połowę września br.

01.09.2011r. Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 191

Realizując wniosek AIG S.A. z dniem 1.09.2011r. zmienia się rozkład jazdy autobusu linii nr 191 w dni robocze poprzez opóźnienie o 9 min. odjazdu autobusu w kursie o godz. 21.25 z Kamieńca.

01.09.2011r. Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 53 i 192

Z dniem 01.09.2011r. na wniosek KZK GOP Katowice ulegają zmianie rozkłady jazdy autobusów linii nr 53 i 192 (tylko na dni wolne od pracy).
Istotą zmiany na linii nr 53 jest ustalenie przebiegu głównego wariantu linii z dotychczas obowiązującego: Sączów – Bytom dworzec autobusowy na Sączów - Os. Wieczorka dworzec autobusowy.
W rozkładzie jazdy autobusu linii nr 192 obowiązującym w dni wolne od pracy nastąpiła zmiana czasów odjazdów autobusów z przystanków początkowych. Przyczyną wdrażanych zmian rozkładowych jest optymalizacja połączeń autobusowych na terenie Bytomia.

19.08.2011r. Prace drogowe w ciągu DK 78 na wysokości Nowej Wsi

W związku z robotami drogowymi w ciągu drogi DK 78 na odcinku pomiędzy Celinami i Nową Wsią na którym wprowadzono ruch wahadłowy, informujemy o możliwym występowaniu znacznych opóźnień w kursowaniu autobusów linii nr: 17, 53, 85, 103, 107, 142, 179, 283, 646 i 738. Planowany termin zakończenia określony został na 30.09.2011r (źródło: internetowy serwis GDDKiA O/Katowice).

03.08.2011r. Zamknięcie ulicy 3 Maja w Świerklańcu

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi w ciągu ulicy 3-go Maja w Świerklańcu od godziny 800 dnia 3.08.2011r. na okres około 4-ch tygodni wprowadza się dwukierunkowo objazd dla autobusów linii nr 173, 179, 246, 283 i 780 przebiegający na odcinku od Nowego Chechła do Świerklańca ulicami : Romantyczną, Polną i Kościuszki do ulicy Oświęcimskiej.
Na trasie objazdowej sytuuje się dwa dwukierunkowe przystanki : .
- w rejonie posesji 51 na ul. Polnej w zamian za przystanek „Świerklaniec, Posesja 72”; .
- w rejonie kościoła na ul. Polnej w zamian za przystanek „Świerklaniec, Centrum”. .

01.08.2011r - 02.08.2011. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku z Tour de Pologne

W związku z II i III etapem wyścigu kolarskiego TOUR DE POLOGNE na trasie z Częstochowy do Dąbrowy Górniczej oraz z Będzina do Katowic uprzejmie informujemy, że w dniu 1 i 2 sierpnia 2011r. komunikacja miejska będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie :

1 sierpnia 2011r.

Linia nr 105 wykona kurs o godz. 15.17 z przystanku „Os. Wieczorka Dworzec” do przystanku „Najdziszów Pętla” (godz. 16.01), gdzie odczeka na swój planowy odjazd o godz. 16.31 w kierunku „Os. Wieczorka Dworzec”.

Linia nr 283 o godz. 15.45 z przystanku „Tarnowskie Góry Dw.” kończy kurs na przystanku „Twardowice” o godz. 16.33. Nie wykonuje ostatniego kursu o godz. 16.33 z przystanku „Twardowice” do przystanku „Świerklaniec Park” (godz. 17.11).

Linia nr 738 kursy z przystanku „Tarnowskie Góry Dw.” o godz. 14.45 i 15.55 zostają skrócone do przystanku „Mierzęcice Osiedle” (odpowiednio 15.31 i 16.41) Następnie dojeżdżają do przystanku „Niwiska Pętla”, gdzie oczekują na swoje planowe odjazdy z przystanku „Mierzęcice Osiedle” o godz. 16.27 i 17.43 w kierunku Świerklańca.

Linia nr 225/3 kurs o godz. 15.31 z przystanku „Mierzęcice Magazyny” kończy trasę na przystanku „Będzin Targowisko” (godz. 16.17). Po obsłużeniu przystanku autobus odczeka na ulicy Świerczewskiego, nawrót łącznikiem na wysokości Pałacu Mieroszewskich do planowego włączenia się na przystanku początkowym, jakim jest „Będzin Muzeum” o godz. 16.54, kurs zostanie wykonany tylko do przystanku „Targoszyce Skrzyżowanie” (godz. 17.29). Autobus o godz. 18.00 z przystanku „Przeczyce Posesja 105” włączy się w planową trasę jako linia 625/3.

Linia nr 625/1 kurs o godz. 14.32 z przystanku „Mierzęcice Magazyny” kończy trasę na przystanku „Będzin Targowisko” o godz. 15.21 i oczekuje na planowy odjazd z przystanku „Będzin Muzeum” o godz. 17.56. Zostają zawieszone kursy linii 625/1 o godz. 16.00 z przystanku „Będzin Kościuszki”, oraz linii 225/1 o godz. 16.56 z przystanku „Mierzęcice Magazyny”.

Linia nr 225/4 kurs o godz. 15.33 z przystanku „Będzin Kościuszki” zostaje zakończony na przystanku „Najdziszów Pętla” o godz. 16.18.


2 sierpnia 2011r.

Linia nr 625/1 kurs o godz. 13.34 z przystanku „Będzin Kościuszki” zostaje przyspieszony na godz. 13.19, gdzie włączy się w swój planowy odjazd o godz. 13.39 z przystanku „Będzin Muzeum”.

Linia nr 625/1 z przystanku „Mierzęcice Magazyny” o godz. 14.32 wykonuje kurs do przystanku „Będzin Targowisko” (godz. 15.21). Po obsłużeniu przystanku końcowego, autobus odczeka na ulicy Świerczewskiego. Nawrót łącznikiem na wysokości Pałacu Mieroszewskich, do planowego włączenia się na przystanku początkowym „Będzin Muzeum” o godz.16.05.

Linia nr 625/3 z przystanku „Mierzęcice Magazyny” o godz. 12.52 wykonuje kurs do przystanku „Będzin Targowisko” (godz. 13.41). Po obsłużeniu przystanku końcowego, autobus odczeka na ulicy Świerczewskiego. Nawrót łącznikiem na wysokości Pałacu Mieroszewskich, do planowego włączenia się na przystanku początkowym „Będzin Muzeum”o godz. 14.40.

Linia nr 225/2 z przystanku „Mierzęcice Magazyny” o godz. 12.49 wykonuje kurs do przystanku „Będzin Targowisko” (godz. 13.43) Po obsłużeniu przystanku końcowego, autobus odczeka na ulicy Świerczewskiego. Nawrót łącznikiem na wysokości Pałacu Mieroszewskich, do planowego włączenia się na przystanku początkowym „Będzin Muzeum” o godz. 14.26.

Linia nr 225/4 z przystanku „Mierzęcice Magazyny”o godz. 14.30 wykonuje kurs do przystanku „Będzin Targowisko” (godz. 15.24) Po obsłużeniu przystanku końcowego, autobus odczeka na ulicy Świerczewskiego. Nawrót łącznikiem na wysokości Pałacu Mieroszewskich, do planowego włączenia się na przystanku początkowym „Będzin Muzeum” o godz. 15.38.

Linia nr 5 w godzinach 7.00 - 21.00, nie będzie kursować al. Korfantego na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda.
Autobus w kierunku do centrum Katowic zostanie skierowany ulicami : Słoneczną, Ilłakowiczówny, Misjonarzy Oblatów, Sokolską, Chorzowską przez Rondo do al. Korfantego.
W kierunku do Siemianowic Śląskich pojedzie ulicami : Sokolską, Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Słoneczną, al. Korfantego.
Linia nie obsłuży przystanków: Katowice Słoneczna, Katowice GIG oraz Katowice Rondo.
W zamian będą obsługiwane wszystkie przystanki na trasie objazdu.
W godzinach 14.45-19.00 linia ta nie będzie dojeżdżać do centrum Katowic. Dokonywać będzie nawrotów na przystanku przy Centrum Handlowym „Silesia City Center” (przejazd ul. Słoneczną i ul. Ściegiennego). Przystanek Dąb Silesia City Center będzie dla linii przystankiem końcowym i początkowym.W imieniu Organizatorów Wyścigu oraz MZKP przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności w korzystaniu z komunikacji.

01.08.2011r. Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 94

Z dniem 1.08.2011r. wprowadza się korektę rozkładu jazdy linii nr 94 polegającą na dostosowaniu w dni wolne od pracy czasów odjazdów autobusów do godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w zakładach zlokalizowanych na terenie Tarnowskich Gór i Bytomia.

01.08.2011r. Nowa Taryfa Przewozu osób i bagażu.

Informujemy, że z dniem 01.08.2011r wchodzi w życie nowa Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry

25.07.2011r. Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 105 i 179

Na wniosek Urzędu Gminy Mierzęcice z dniem 25.07.2011r. wprowadza się nowe rozkłady jazdy linii nr 105 i 179, obowiązujące na dni robocze w których dokonano następujących zmian :
- autobus linii nr 105 w kursie o godzinie 22.25 z Os.Wieczorka od przystanku „Nowa Wieś Skrzyżowanie” skierowany zostanie do obsługi przystanków „Sadowie”, „Ośrodek Zdrowia”, „Urząd Gminy”, „Niwiska Pętla”, „Łubne”, „Mierzęcice Magazyny” i „Siedliska”.
- linia nr 179 – przywrócenie rozkładu obowiązującego przed dniem 11.04.2011r. (tj. bez wjazdu do Strąkowa w kursie o godz. 16.19 z Tarnowskich Gór oraz ustaleniem przystanku końcowego - „Mierzęcice Magazyny” dla wszystkich wariantów kończonych obecnie trasę na pętli w Niwiskach).

20.07.2011r. Bobrowniki Śl. - Przesunięcie przystanku na ul. Radzionkowskiej

W związku z pracami drogowymi (remont kanalizacji) w Bobrownikach Śl. na ul. Radzionkowskiej informujemy, że od godziny 10.00 dnia 20.07.2011r. do odwołania przystanek „Bobrowniki Śl. Radzionkowska” zostaje przeniesiony o około 200m w kierunku Tarnowskich Gór w rejon skrzyżowania z ulicą Piotra Skargi – przy sklepie spożywczym.

19.07.2011r. Załamanie przepustu w Laryszowie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 19.07.2011r w związku pracami ziemnymi przy naprawie przepustu w Laryszowie w ciągu ul. Wolności, autobusy linii 191 od godziny 8.25 nie będą obsługiwały przystanków: "Miedary Cmentarz", "Miedary Szkoła" oraz przystanków w Laryszowie. Spodziewany czas zakończenia robót określony został na godzinę 16.00.

16,17.07.2011r. Dni Piekar.

Informujemy, że w związku z imprezą „Dni Piekar” w dniach 16 i 17.07.2011r (sobota i niedziela) kursowanie linii autobusowej nr 5 zostanie wydłużone do ok. godz. 24.00 a linia autobusowa nr 780 nie będzie obsługiwała przystanku „Os. Wieczorka Ośrodek Zdrowia”.

Dodatkowe kursy autobusów linii nr 5:
- z dworca aut. w Piekarach Śląskich do Tarnowskich Gór o godz.: 22.57, 23.22, 23.48
- z dworca aut. w Piekarach Śląskich do Świerklańca o godz.: 0.22
- z dworca aut. w Piekarach Śląskich do Katowic o godz.: 23.46

07.07.2011 godz. 11.45 | Zmiana organizacji ruchu na rondzie Ranoszka w Tarnowskich Górach.

Z dniem dzisiejszym tj. 07.07.2011r od godz. 11.45 na okres około 2 miesięcy wprowadza się zapowiadaną we wcześniejszym komunikacie zmianę organizacji ruchu w rejonie ronda Ranoszka w Tarnowskich Górach.

01.07.2011 | Zmiana rozkładów jazdy autobusów linii 105 i 179.

Z dniem 1.07.2011r. w uzgodnieniu z władzami gmin Ożarowice i Mierzęcice ulega zmianie rozkład jazdy autobusów linii nr 179, w którym z uwagi na niewielkie zainteresowanie pasażerów, wycofuje się z kursu o godzinie 16.19 z Tarnowskich Gór w dni robocze obsługę przystanku „Strąków Pętla” oraz skraca się do przystanku „Niwiska Pętla” trasę autobusów kończących obecnie jazdę na przystanku „Mierzęcice Magazyny”.
Z tą samą datą wprowadza się również nowy rozkład jazdy linii nr 105, w którym w kursach o godzinie 19.37 i 22.25 z Os. Wieczorka autobus od przystanku „Nowa Wieś Skrzyżowanie” skierowany zostanie bezpośrednio do przystanku „Siedliska” ul.Wojska Polskiego (wycofane z obsługi zostaną przystanki: „Sadowie”, „Ośrodek Zdrowia”, „Urząd Gminy”, „Niwiska Pętla”, „Łubne” i „Mierzęcice Magazyny”.

Repty Śląskie. Wymiana słupów energetycznych na ul.Niemcewicza.

W związku z wymianą słupów energetycznych na ulicy Niemcewicza, przystanki na ulicy Łącznej i Jaworowej w Reptach Śląskich w dniach od 20.06.2011r. do 22.06.2011r. w godzinach od 7.00 do 17.00 nie będą obsługiwane.

Rondo Ranoszka w Tarnowskich Górach.

Informujemy, że w związku z planowanymi w lipcu i sierpniu br. pracami ziemnymi na rondzie „Ranoszka” w Tarnowskich Górach dla autobusów wszystkich linii kursujących od dworca autobusowego ul.Nakielską zostaną wprowadzone następujące trasy objazdowe :
1. Autobusy linii nr 5, 192 jadące w kierunku Nakła Śl. : ul.Pokoju, ul.Częstochowską, ul.Lasowicką, ul.Hutniczą do ul.Nakielskiej, gdzie włączą się w planowe trasy.
2. Autobusy pozostałych linii jadących w kierunku Nakła Śl. tj. 646, 738, 780 (w dni robocze) : ul.Pokoju, ul.Częstochowską, Obwodnicą do ul.Głównej w Nakle Śl. bez obsługi przystanków „Tarnowskie Góry Stara”, „Tarnowskie Góry Obwodnica” ale z obsługą przystanków: „Lasowice Częstochowska”, „Lasowice” i „Lasowice Osiedle”.
3. Autobusy linii jadących w kierunku Nowego Chechła tj. 173, 179, 246, 283, 646, 780 (w dni wolne od pracy) : ul.Pokoju, ul.Częstochowską, Obwodnicą, do ul.Lasowickiej w Nowym Chechle bez obsługi przystanków „Tarnowskie Góry Stara”, „Tarnowskie Góry Obwodnica” i „Lasowice Osiedle” z obsługą przystanków „Lasowice Częstochowska” i „Lasowice”.
Informacja o terminie rozpoczęcia prac zostanie podana w odrębnym komunikacie.
Schemat objazdu

Funkcjonowanie komunikacji w okresie wakacyjnym.

W okresie wakacyjnym autobusy linii nr 64, 85, 103, 129, 153, 191, 646 i 780 kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze bez nauki szkolnej a kursowanie autobusów linii nr 712, 717, 736, 737, 743, 791 oraz 739 (tylko rozkład obowiązujący w dni robocze) będzie zawieszone całkowicie. W związku ze spodziewanym zwiększeniem liczby podróżnych dojeżdżających w rejon Zalewu Chechło w Miasteczku Śląskim od 01.07.2011r. do 31.08.2011r. do obsługi linii nr 87 przeznaczone zostaną autobusy przegubowe.

Komunikacja na terenie MZKP w dniu 24.06.11r

Informujemy, że w dniu 24.06.2011r. tj. w piątek po Święcie Bożego Ciała autobusy wszystkich linii obsługiwanych na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty.
Jednocześnie przypomina się, że autobusy linii obsługiwanych na zlecenie KZK GOP Katowice również będą kursować w tym dniu według rozkładów jazdy na soboty. Odstępstwem od tej reguły będą linie nr 80 oraz 288, których autobusy kursować będą według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze.

24.06.11r Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii nr 780.

Informujemy, że od 24.06.2011r. obecnie obowiązujący w dni robocze rozkład jazdy autobusu linii nr 780 będzie obowiązywał w dni nauki szkolnej, natomiast na dni robocze bez nauki szkolnej wprowadza się nowy rozkład jazdy, w którym z kursów o godzinie 6.48 ze Świerklańca oraz o godzinie 15.05 z Centrum Rehabilitacji w Reptach Śl. wycofuje się z obsługi przystanek „Stare Tarnowice Litewska”.

20.06.11r Zmiana numeracji na linii 737

W celu poprawienia czytelności rozkładu jazdy autobusu linii nr 737, na wniosek Urzędu Gminy w Wielowsi z dniem 20.06.2011r. rozdzieleniu ulegają kursy autobusu tej linii w taki sposób, że wszystkie kursy do Pyskowic realizowane będą pod numerem 152, natomiast kursy lokalne pozostaną tak jak dotychczas związane z numerem linii nr 737.

01.06.11r Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii nr 269.

W związku ze zmianą organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania w Siewierzu, KZK GOP z dniem 01.06.2011r dokona zmiany rozkładu jazdy linii 269, polegającej na skierowaniu autobusów tej linii odjeżdżających z pętli przy Domu Kultury w kierunku Będzina przez Wojkowice Kościelne na trasę wyjazdową z Siewierza ulicami: Częstochowską, Bema (z obsługą przystanku "Os.Zachód"), Sikorskiego, Sawickiej do ul.Warszawskiej, gdzie włączą się w planowy rozkład jazdy. Równocześnie przyspieszeniu o 3 minuty ulegną kursy o godz. 5.00 z Kuźnicy Świętojańskiej oraz o godz. 5.42 z "Siewierza Dom Kultury".

01.06.11r Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii nr 17.

Z dniem 01.06.2011r. na wniosek Urzędu Miasta Radzionków w uzgodnieniu z KZK GOP w Katowicach wprowadza się nowy rozkład jazdy na dni robocze autobusu linii nr 17, w którym opóźnia się o 5 min. odjazd z dworca autobusowego w Bytomiu z godziny 13.48 na godzinę 13.53 . Jednocześnie zmienia się trasę autobusu w tym kursie kierując go od Pyrzowic na pętlę w Siedliskach bezpośrednio ul. Transportową.

03.05.11r (godz. 10.00 - 13.00) Objazd na trasie linii nr 5.

W związku z mającymi się odbyć 03.05.11r w Katowicach imprezami : "Motomajówką" oraz "Silesia Marathon" zmienia się w tym dniu w godzinach od 10.00 do 13.00 trasę linii nr 5 poprzez skierowanie autobusów od przystanku "Siemianowice Plac Wolności" na objazd przez Dąbrówkę Małą, co spowoduje wyłączenie z obsługi przystanku: "Siemianowice Plac Skargi" oraz wszystkich przystanków w Katowicach (oprócz przystanku końcowego na ul.Mickiewicza).

Komunikacja MZKP w okresie 01.05.11r - 03.05.11r

Informujemy, że w dniach 1.05.2011r. i 3.05.2011r. autobusy linii obsługiwanych na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry oraz KZK GOP Katowice kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta bez obsługi centrów handlowych, natomiast 2.05.2011r. według rozkładów obowiązujących w soboty (do obsługi linii nr 129 PKM Świerklaniec skieruje w tym dniu autobusy przegubowe). Odstępstwem od tej reguły będą linie nr 80 oraz 288, których autobusy w dniu 02.05.2011r kursować będą wg rozkładów jazdy ważnych w dni robocze.

01.05.2011r Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii 132

Z dniem 01.05.2011r KZK GOP w Katowicach realizując postulat mieszkańców Wieszowy dokona zmiany rozkładu jazdy linii nr 132 na dni wolne od pracy, polegającej na opóźnieniu kursu z Bytomia z godz. 20.40 na godz.20.45.

Komunikacja MZKP w czasie Świąt Wielkanocnych

W czasie Świąt Wielkanocnych komunikacja MZKP Tarnowskie Góry funkcjonować będzie zgodnie z aktualnie obowiązującym rozkładem jazdy.

18.04.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii 614.

Realizując wniosek Urzędu Miasta Miasteczko Śl., z dniem 18.04.2011r. uruchamia się na linii nr 614 w dni robocze i wolne od pracy dodatkowy kurs do „Miasteczka Śl. Osiedla” przez Lasowice (powrót tą samą trasą) z odjazdem o godzinie 9.30 z „Tarnowskich Gór Dworca” i o godzinie 10.07 z „Miasteczka Śl. Osiedla” w dni robocze oraz o godzinie 9.37 z „Tarnowskich Gór Dworca” i o godzinie 10.07 z „Miasteczka Śl. Osiedla” w dni wolne od pracy.

11.04.2011  Prace drogowe na ul. Brzechwy w Piekarach Śl. (Os. Powstańców).

W związku z prowadzonymi robotami kanalizacyjnymi w ciągu ulicy Brzechwy w Piekarach Śląskiech (Os. Powstańców)wyłączeniu z obsługi na czas od 09.04.2011r do 11.04.2011r ulega przystanek "Piekary Śl. Os. Powstańców". Trasa objazdowa dla autobusów linii 5, 85, 168 będzie przebiegała od ul. Nankera ul. M.Skłodowskiej-Curie do ul. Brzechwy z obsługą wszystkich przystanków na trasie objazdowej.

11.04.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 119, 179

Na wniosek Rady Sołeckiej w Zendku, przy akceptacji Urzędów Gmin w Ożarowicach i Mierzęcicach wprowadza się z dniem 11.04.2011r. na okres próbny 2-3 tygodni nowe rozkłady jazdy linii nr 119 i 179 na dni robocze. Autobus linii nr 119 w kursie o godzinie 5.27 ze Świerklańca zostaje skierowany ul.ul. Dworcową i Główną w Ożarowicach do obsługi Strąkowa, gdzie po nawrocie i dojeździe do przystanku „Zendek Szkoła” włączy się w planową trasę do Katowic. Zmiana trasy linii nr 179 w kursie o godzinie 16.19 z Tarnowskich Gór polega na skierowaniu autobusu do Strąkowa z jednoczesnym opóźnieniem kursu powrotnego z przystanku „Zadzień Pętla” z godziny 17.21 na godzinę 17.35.

11.04.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 283

Z dniem 11.04.2011r. w uzgodnieniu z KZK GOP w Katowicach wprowadza się nowy rozkład jazdy autobusu linii nr 283, w którym uwzględniono wniosek pasażerów o stworzenie możliwości dodatkowej przesiadki na przystanku „Dobieszowice Skrzyżowanie” z linii nr 85 i 105 (przyjazd na przystanek odpowiednio o godzinie 14.48 i 14.46) na linię nr 283 (opóźniony odjazd z przystanku 14.50).

04.04.2011  Wyłączenie z obsługi przystanku Bobrowniki Śl. I

W związku z pracami drogowymi prowadzonymi w Bobrownikach Śl. na ul.Głównej informujemy, że od 4.04.2011r. do odwołania przystanek „Bobrowniki Śl. I” zostaje przeniesiony o około 20 m w rejon skrzyżowania ul.Głównej i Podmiejskiej. Ruch autobusów linii nr 151, 734 i 735 będzie odbywał się równoległym odcinkiem ul.Głównej i Kłosowej.

04.04.2011  Remont przejazdu kolejowego w Krupskim Młynie

W związku z przebudową przejazdu kolejowego na ul.Tarnogórskiej w Krupskim Młynie od dnia 04.04.2011r. do około 10.04.2011r. kursowanie autobusów odbywać się będzie zwężonym fragmentem przejazdu, na którym prowadzone będą jednocześnie prace. Z tego powodu mogą wystąpić utrudnienia w przejeździe autobusów linii nr 129 oraz opóźnienia rozkładowe.

01.04.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii nr 94.

Z dniem 01.04.2011r na wniosek KZK GOP w Katowicach wprowadza się nowe rozkłady jazdy autobusów linii nr 94 na dni wolne od pracy. W rozkładzie obowiązującym w soboty dodano nowy kurs z przystanku „Rojca Nieznanego Żołnierza” do Tarnowskich Gór z przyjazdem na dworzec autobusowy o godzinie 6.45, natomiast w rozkładzie na niedziele i święta, ze względu na małe potoki pasażerskie zmniejszono ogólną liczbę kursów do 24.

01.04.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii nr 129.

W celu ułatwienia dojazdu mieszkańców Krupskiego Młyna do ośrodka zdrowia przy ul.Słonecznej, z dniem 1.04.2011r. wprowadza się nowy rozkład jazdy autobusów linii nr 129 na dni robocze, w którym wydłużeniu do przystanku „Krupski Młyn Słoneczna” ulega trasa tej linii w kursach o godzinie 10.48 i 11.40 z Tarnowskich Gór. Równocześnie z kursu o godzinie 11.40 wycofuje się obsługę przystanku „Krupski Młyn NITRON”.

28.03.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii nr 625.

Z dniem 28.03.2011r. na wniosek KZK GOP w Katowicach wprowadza się nowy rozkład jazdy autobusów linii nr 625 na dni robocze, w którym przyspiesza się o 5 min. wyjazd na trasę pierwszego wozu (w kursie o godzinie 4.23 z przystanku „Mierzęcice Magazyny”). Powyższa zmiana umożliwi pasażerom tej linii przesiadkę na przystanku „Będzin Stadion” na autobus linii nr 800 jadący w kierunku Katowic.

21.03.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii nr 87.

Na wniosek mieszkańców gminy Miasteczko Śl. z dniem 21-03-2011r. przyspiesza się w dni robocze odjazd autobusu linii nr 87 z Żyglina z godz. 6.05 na godz. 6.00. Wcześniejszy przyjazd na dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach umożliwi pasażerom przesiadkę na inne linie autobusowe.

14.03.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii nr 180 i 737.

Realizując wniosek Urzędu Gminy Wielowieś dotyczący uruchomienia dodatkowego połączenia przesiadkowego z linii nr 129 w kursie z Tarnowskich Gór o godzinie 15.14 na linię nr 180 wprowadza się z dniem 14.03.2011r. w dni robocze nowy rozkład jazdy autobusu linii nr 180, w którym opóźnieniu o około 8 minut ulegają kursy o godzinie 15.37 i 17.59 z Tworoga oraz o godzinie 16.43 z Tarnowskich Gór.
W celu zachowania połączeń przesiadkowych również z dniem 14.03.2011r. w dni robocze z nauką szkolną opóźnieniu o 10 minut ulegają kursy autobusu linii nr 737 o godz. 17.48 i 18.34 z Wielowsi oraz kurs o godz.17.39 z Boruszowic Hanuska w dni robocze bez nauki szkolnej.

15.02.2011  Objazd we Wieszowej.

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Wieszowej na okres od 15.02.2011r. do odwołania wycofuje się z obsługi tej ulicy autobusy linii nr 712 i 739, które w zamian dwukierunkowo będą kursować ulicą Bytomską z zawracaniem na stacji benzynowej zlokalizowanej w rejonie ulic Bytomskiej i Tarnogórskiej.

01.02.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 129, 670.

Realizując postulaty Centrum Handlowo – Magazynowego „GWAREK” w Strzybnicy dot. zapewnienia dowozu i odwozu do i z pracy z dniem 1.02.2011r. wprowadza się następujące zmiany w rozkładach jazdy :
linii nr 129 - w dni robocze uruchamia się w godzinach rannych 2 dodatkowe kursy na trasie : Tarnowskie Góry Dworzec Autobusowy – Centrum Hurtu GWAREK i z powrotem, w soboty opóźnia się kurs z Krupskiego Młyna z godziny 17.15 na godzinę 17.36
linii nr 670 - w dni robocze uruchamia się w godzinach wieczornych 2 dodatkowe kursy na trasie : Tarnowskie Góry Dworzec Autobusowy – Centrum Hurtu GWAREK, w soboty uruchamia się w godzinach rannych 2 dodatkowe kursy na w/w trasie, w niedziele i święta również uruchamia się w godzinach popołudniowych 2 dodatkowe kursy na w/w trasie,

31.01.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 737.

Z dniem 31 stycznia 2011r. na wniosek Urzędu Gminy Wielowieś wprowadza się nowy rozkład jazdy linii nr 737, w którym dodano w godzinach popołudniowych wnioskowane przez w/w Urząd kursy przez Błażejowice, Wiśnicze, Sieroty, Chwoszcz, Zacharzowice i Pniów do Pyskowic.

17.01.2011  Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 94.

Na wniosek KZK GOP Katowice z dniem 17.01.2011r. opóźnia się z Bytomia w dni robocze kurs linii nr 94 z godziny 20.07 na 20.15.

07.01.2011  Komunikat MZKP

Informuje się, że w dniu 7.01.2011r. (piątek) autobusy linii obsługiwanych na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry kursować będą według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.
Dodatkowo komunikujemy, że również komunikacja KZK GOP Katowice prowadzona będzie według sobotnich rozkładów jazdy.